کلبه آبی

مدیر وبلاگ : فرزاد

اتو رانک ( Otto Rank )

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385  ساعت: 01:05 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

نظرات() 

وی روان تحلیلگر ( روانکاوی ) آمریکایی و اتریشی تبار بود که در سال 1884 پای به جهان نهاد و در سال 1939 نیز چشم از جهان فروبست . اکنون انجمنی به نام  « انجمن اتو رانک » به افتخار او در آمریکا وجود دارد و مجله ای به نام « انجمن اتو رانک » منتشر می شود .

آسیب ( ضربه ) تولد The Birth Trauma 

آن گاه که طفل به حقیقت تلخ وجود خود که جدایی از مادر است آگاهی می یابد ، گرفتار تعارض می گردد و آرزو به جدایی احسا س گناه را در وجود او به وجود می آورد . به اعتقاد رانک فرد برای اظهار اراده خود مشکلاتی دارد . فرد در بزرگسالی دارای یک بخش پسندیده ( مورد تائید والدین و جامعه ) و یک بخش ناپسند ( که مورد تائید نیست ) می باشد

از نظر رانک کانون مرکزی درمان ، تسکین احساس گناه فرد است .

رانک سه نوع منش توصیف نموده است :

- شخص بهنجار یا معمولی که اراده خود را قبول دارد .

-  شخص خلاق که هدف خود را معین کرده و خود را مطابق با آن اداره می کند .

-  شخص نوروتیک ( روان نژند ) که در اظهار و ابزار عقیده و میل خود آزاد نیست و نمی تواند خود را با گروه وفق دهد .

رانک به عنوان تنها عضو غیر پزشک در محفل یاران فروید ، یک دید جهانی را به نهضت آنالیزروانی جلب کرد . روانشناسی و روش درمانی او پیشبرد نیروی سوم یا روانشناسی انسان گرا بود .

رانک نظریه ای پیشنهاد کرد که بر اساس آن آسیب ( ضربه) تولد در مرکز تجارب فرد قرار دارد .به عقیده رانک فرایند تولد ، به سبب تولید احساس بی پناهی ، موجب اضطراب نخستین است .جدایی از مادر اسا سی ترین ضربه  و یک تغییر ناگهانی و خشن از محیط ایمن داخل رحمی به دنیای بی ثبات خارج است . بنابراین هرگونه جدایی بعدی از هر نوع که باشد نیز تولید آسیب روانی می کند . وی عقیده دارد که هر لذت جست و جویی به دنبال بدست آوردن مجدد لذت نخستین زندگی درون رحمی است .نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:جمعه 29 اردیبهشت 138510:05 ق.ظ

كارل گوستاویونگ ( Carl G.Jung )

یکشنبه 24 اردیبهشت 1385  ساعت: 12:05 ب.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

نظرات() 

وی رونپزشك اطریشی است كه به سال 1871 به دنیا آمده و در سال 1961 در گذشته است  وی روانشناسی تعـدیل و تغییر یافته ای به نام روانشناسی تحلیلی را ارائه نموده است . ستون های سه گانه بنای ارزشمند روانشناسی یونگ ، اهداف زندگی، نقش درون گرایی و نقش برون گرایی اند كه به عقیده او در رشد شخصیت هر فرد تاثیر دارند . وی درون گرایی را چنین تعریف نموده كه « لیبیدوی متوجه درون كه با میل اشتغال به خویشتن همراه است» او برون گرایی را نیز با « لیبیدوی متوجه بیرون » تشریح نموده است .

یونگ نیز همانند آدلر ، نقش میل جنسی انسان را در پویایی شخصیت به كمترین مایه رسانده است . وی عقیده داشت كه لیبیده به نحوی گسترده نه تنها از میل جنسی بلكه از تمام انرژی حیاتی سرچشمه می گیرد . یونگ افزون بر ناخودآگاه شخصی ، یك نا خودآگاه قومی ( ناخودآگاه نژادی یا باستانی ) نیز فرض نموده است . وی به حضور میراثی از اندیشه ها و تكانه های ابتدایی ( كه از نیاكان به ارث رسیده ) در وجود انسان ها اعتقاد داشت . او چنین می پنداشت كه نا خودآگاه شخصی سطحی تر ( قشری تر ) و در نتیجه بیشتر از ناخودآگاه قومی در دسترس است .

سایه The Shadow

یونگ این اصطلاح را برای نامگذاری مفهوم همتای عینی ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه قومی بكار می برد وی مصالحه و سازش با آن را نیازمند پختگی و روشن بینی می داند . ( كه معمولا در نیمه دوم عمر پدید می آید . )

پرسونا و آنیما ( The Persona And Anima )

پرسونا همان چهره اجتماعی است كه شخص در جامعه به خود می گیرد . ( این نام از نام ماسكی كه بازیگران در نمایش یونان قدیم از آن استفاده كرده و با آن تصویری از خُلق شخصیت نمایشی بازیگر را نشان می دادند ، برگرفته شده است . )

آنیما : حقیقت باطن فرد یا روح انسان است . همچنین :

آنیموس  Animus  : جزء مردانه در تركیب شخصیت زنانه است .

آنیما Anima  : جزء زنانه در تركیب شخصیت مردانه است .

خود Self  : تبیین یونگ از این مفاهیم چنین است كه تا هنگامی كه فرد با سایه و آنیما و آنیموس خود به سازش نرسیده باشد ، « خود »  واقعاً به سطح آگاهی نمی رسد .

اعمال اساسی روانشناختی  ( Basic Psychological Function ) :

یونگ چهار عمل اساسی روانی راتوصیف نموده است .

1-    احساس ( feeling )

2-    تفكر ( thinking )

3-    تحسس ( sensation )

4-    پیش آگهی ( شهود )(intuition) به معنی حس پیش از وقوع . 

( دو عمل اول معمولاً خودآگاه و دو عمل دوم معمولاً ناخودآگاه هستند ). یونگ در جریان تحقیقات خود چنین نتیجه گرفت كه مردم دارای یكی از دو حالت كلی هستند : برون گرایی و درون گرایی .

درمان

یونگ عقیده داشت كه معالجه باید شامل یك نگرش سه جانبه باشد .

رفع مشكلات جاری، برنامه ریزی آینده و توضیح و روشن ساختن تجارب گذشته كه علت اختلاف به شمار می آیند .

 نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:چهارشنبه 3 خرداد 138502:05 ق.ظ

زیگموند فروید ( Sigmund Freud )

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1385  ساعت: 12:05 ب.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

نظرات() 

نظریه پرداز تجزیه  و تحلیل روانی ( مكتب آنالیزروانی )

فروید كه در فاصله سالهای ( 1939 – 1856) زیسته است ، پزشكی اطریشی بود ، كه بنیانگزار نظریه تجزیه و تحلیل روانی ( مكتب روانكاوی ) به شمار می آید . زیگموند فروید با طرح نظریه خود ، در زمینه وجدان آگاه و نا آگاه به بحث پرداخته است . بی شك فروید را باید پیشوای بی همتای مكتب آنالیز روانی دانست.او در روان شناسان ، روانپزشكان و روان تحلیل گران ( روانكاوان ) تاثیر به سزایی داشته است . گرچه وی تحقیقات خود را روی بزرگسالان متمركز كرد ولی به تجربه های دوران كودكی فرد و چگونگی گذران مراحل رشد كودك توجهی وافر به عمل آورد . این نظریه به نقش اصیل و مثمر تجربه های دوران كودكی در قالب الگوهایی مشخص ، ارجی بی بدیل می نهد .

نظریه آنالیزروانی فروید را باید از دیدگاه رشد طبیعی انسان بررسی نمود . بنابراین نظریه اگر سائق های اساسی ( غریزه ها یا انگیزه ها ) در مرحله خاص خود ، در دوران كودكی، به كفایت ارضاء نشود و اگر همچنان در مراحل بعد ارضاء نشده باقی بماند،در وجود كودك حالت ایستایی « تثبیت » پدیدار می گردد . فروید این پدیده را بازگشت نام گذارده است .

مفهوم های تثبیت و بازگشت ، به تمامی به رویداد های رشد بستگی دارند . انگیزش در این میان ارزش و اعتبار والائی دارد . نیروهائی كه انگیزش كودكان را در مراحل مختلف رشد ایجاب می كنند ، از یك منبع لذت بخش به نام لیبیدو سرچشمه و كارمایه می گیرند .

به عقیده فروید لیبیدو یك نیروی كامجویی جنسی است كه از لحظه خطیر تولد آغاز به كار می كند . به این ترتیب كه در شیر خوارگی در لب ها و دهان زبان كودك جای می گیرد و از راه مكیدن ارضاء می شود ، سپس در روده ها و مخرج و در فرجام كار در آلت های تناسلی مأمن و مأوا می گیرد . انتقال لیبیدو به صورت یك رشته دگرگونی های رشد طبیعی در مراحل زیستی و همبسته با سال های زندگی انجام می گیرد .

تا سن یك سالگی نوزاد موجودی به تمامی دهانی است . نخست وسیله لذت نوزادگی دهان است . از یك سالگی تا سه سالگی لیبیدو به پیرامون مخرج انتقال می یابد . كودك در این سنین  از نگه داشتن مدفوع در روده ها و اخراج  آن حظ و لذت می برد . فروید این مراحله از رشد را « مخرجی » خوانده است . از سه سالگی تا پنج سالگی لیبیدو به آلت تناسلی منتقل می شود . كودك در این دوران از لمس و تحریك  این منطقه ارضاء می شود . وی این  دوره را « آلتی» نامیده است . به عقیده فروید لیبیدو از شش سالگی تا هنگام بلوغ از هر گونه تحركی باز می ایستد كه او این دوره را مرحله نهفتگی نام گزارده است . هنگام بلوغ بار دیگر لیبیدو در آلت تناسلی آشكار می گردد . این مرحله از نظر روانی ـ جنسی مرحله تناسلی نام دارد كه اكتساب لذت در این مرحله به شكل كامجوئی های جنسی خودنمایی می كند .

 


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:چهارشنبه 3 خرداد 138502:05 ق.ظ

آلفرد آدلر ( Alfred Adler )

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385  ساعت: 02:05 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

نظرات() 

روانپزشك  اطریشی كه در سال 1870 به دنیا آمد و به سال 1937 در ابردین اسكاتلند بر اثر حمله قلبی چشم از جهان فرو بست . وی تحصیلات خود را در دانشگاه وین انجام داد . در اوان كار حرفه ای به عنوان چشم پزشك و پزشك داخلی طبابت می كرد؛ در سال 1902 با فروید و مكتب او آشنا شد ولی به سبب تضاد عقایدش با فروید؛ در سال 1911 از وی جدا گردید . آدلر بنیانگذار مكتب روانشناسی فردی است : یعنی هر فردی اهداف مختص به خود دارد و از شیوه بی همتایی در رسیدن به این اهداف سود می جوید .

آدلر حقارت عضوی را مهمترین عامل اتیولوژیك ( سبب شناختی ) بیماری برمی شمارد و عقیده دارد كه رشد فرد در اثر میل سالم منطبق بر برتری جوئی و قدرت طلبی است . آدلر اصطلاح عقده حقارت را تبیین و تشریح نمود و آن را برای توصیف كشمكش ها و تعارض هایی به كار برد كه بخشی آگاهانه و بخشی نا آگاهانه است و شخص را به سوی غلبه بر پریشانی از احساسات حقارت كه از بی پناهی كودكی سرچشمه می گیرد ؛ راه می نماید . آدلر عقیده دارد كه استعداد و آمادگی نوروتیك ( روان نژند ) در پی حمایت فزون از حد از كودك و یا غفلت ازوی در دوران كودكی ؛ ویا هر دو فراهم می شود . شخص با احساس نیرومند حقارت می تواند در هر حال با تلاش و كوشش فراوان در برخی از زمینه ها به برتری دست یابد و بدین ترتیب به شیوه ای جبرانی عقده حقارت خود را باز گشاید .

اصطلاح دیگر آدلر اعتراض مردخویانه  Masculin Protest است كه نشانگررهایی فرد نقش از« نقش زنانه مطیع » خویش است . بدین سبب زنان ؛ همانند پسران به « لات بازی » رو می كنند و یا حركات مردانه را ناشیانه تقلید می كنند یا از شوی دیگر سو به مادران و همسران ستمگر بدل می شود ؛ و مردان به صورت دون ژوان ظاهر می شوند . همچنین اعتراض مرد خویانه می تواند از عدم اطمینان شخص نسبت به نقش جنسی خود سرچشمه می گیرد .نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:چهارشنبه 3 خرداد 138502:05 ق.ظ

هری استك سالیوان ( Hary Stack Sullivan )

سه شنبه 19 اردیبهشت 1385  ساعت: 12:05 ب.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

نظرات() 

وی روانپزشك آمریكایی است كه به سال 1892 پای به عرصه وجود گذاشته و در سال 1949 جهان را وداع گفته است .اساس نظریه وی بر حوادث خارجی به ویژه روابط اجتماعی و روابط با اشخاص اصلی و مهم در زندگی فرد متمركز است .

مراحل رشد از دیدگاه سالیوان عبارتند از :

1-   نوزادگی : از هنگام تولد تا زمانی است كه كودك سخن گفتن ( 5/1 تا 2 سالگی ) را آغاز می كند .

2-   خردسالی : زمانی است كه كودك سخن می گوید . ( 5-2 سالگی )

3- نونهالی : فرد احتیاج به جفت دارد و پیرامون موضوع های پیش از بلوغ نكاتی یاد می گیرد .( پنج تا نه سالگی )

4- دوره پیش از بلوغ : فرد آغاز به ایجاد یك ارتباط صمیمی با افراد جنس مقابل یا با هم جنسان خود می كند . تا آن گاه كه به دوره بلوغ جنسی برسد . ( نه تا دوازده سالگی )

5- دوره بلوغ : در وجود فرد انگیزهای برای ایجاد ارتباط جنسی به وجود می آید كه رفتارهایی از این انگیزه سرچشمه می گیرد .

6- دوره پختگی : فرد به ایجاد یك ارتباط پیشرفته و سازنده و بالغانه با افراد دیگر؛ آغاز می كند . به خویشتن احترام می گزارد و در ارتباط های خود نگرش های دوستانه و همیارانه و همكارانه را بر می گزیند .

در یك نگاه كلی گرا سالیوان را معطوف به نظریه روابط بین فردی در روانپزشكی می بینیم ؛ بدین معنی كه ا عقیده دارد كه روابط بین افراد تجاربی را فراهم می سازد كه در شكل گیری شخصیت بهنجار یا نابهنجار ما اثر تام و مثمر دارد .

-    امروزه هم آنالیزروانی ( روانكاوی ) و هم روانشناسی زیست شناسی موضوعاتی را مدیون نظریات سالیوان اند .

-         روانپزشكی اجتماعی از اصول سالیوان پیدایش و توسعه یافته است .

-    سالیوان پیرامون نیاز به امنیت كه به عقیده او تنها از راه ایجاد روابط بین فردی سالم به فرجامی نیك و دلخواسته می رسد تاكیدی جدی دارد.

-         به عقیده او اضطراب در نوزاد از آشفتگی روابط بین مادر و نوزاد سرچشمه می گیرد .

-    به اعتقاد سالیوان درمان بیمار باید شامل اداره و سازمان دهی وضع بیمار درمحیط اجتماعی خود وی باشد .نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:چهارشنبه 3 خرداد 138502:05 ق.ظ

 • کل صفحات: 2
 • 1  
 • 2  

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

نظرسنجی

 • مطالب این وبلاگ چطوره

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic